+36 20 5323840 / info@alahome.hu/rendeles@alahome.hu

Garancia

JótállásAmennyiben a vásárolt termék rendeltetésszerű használata a jótállás ideje alatt hibát észlel, kérjük haladéktalanul jelentse a
forgalmazónak (értékesítő üzletnek).

A jótállási időben a forgalmazó biztosítja a bútoron lévő hibák térítésmentes javítását, amennyiben azok az anyagban
találhatóak, vagy a gyártás folyamán bekövetkezett hibákból erednek.A hiba elhárítására a megbízott szakember a vásárlóval
egyeztetett időpontban házhoz megy. Ha a hiba nem javítható, a forgalmazó a hibás bútort vagy alkatrészt saját költségén
üzemi javításra elszállítja.A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást 15 napon belül elvégezze. Jótállási igényt csak
megfelelően kitöltött jótállási jegy és fizetési bizonylat (számla) felmutatásával lehet érvényesíteni. A jótállási idő a vásárlás
napjával kezdődik. A jótállási javítás során a cserélt bútorra, vagy annak jelentős alkatrészére a jótállási idő, újra kezdődik,
illetve javítás esetén meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a terméket vásárló rendeltetésszerűen nem használta.
Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára kiterjed, amely nem a termék átadása után következett be.

Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült, vagy hiányos, a hibafelfedezés után haladéktalanul jelezze az eladó üzletnek! A
közlés késedelmességről eredő kárért a vásárló felelős!

Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:

Nem vállalunk jótállást abban az esetben, ha a terméket nem a használatra megfelelő módon helyezi el. (PL: nem az
ágybetétnek megfelelő ágyrácsot használata, lelógás,..... stb.)nem rendeltetésszerű használat, erőszakos külső behatás
esetén, szállítási sérülés.

Ha jótállási időn kívüli túli hibabejelentés esetén.

Ha a hiba káresemény következménye.

Szakszerűtlen összeszerelés okozta károsodásra.

Ha a terméken a vevő, vagy más idegen személy átalakítást, javítás végez!

Rendellenes használat miatti károsodásra (kezelési használati útmutatóban), az előírtaktól eltérő használata, pl.
szakszerűtlen tisztítás, tartóelemek miatti leszakadás, stb.

Amennyiben a bútor az eladótól a vevőig, illetve a jótállási időtartam alatt újabb a szállítás során rongálódik meg.

A fa természetes anyagából adódóan kisebb színeltérése.

A jótállási jegyen feltüntetett olyan hibára, amire a vásárló engedményt kapott.

Ha a hiba ténye, jellege, vagy a jótállási időn túl érvényesített szavatosság igény keletkezésének időpontja megállapításához
különleges szakértelem szükséges, a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, vagy más vizsgáló intézmény
szakvéleményét kérheti.

A fenti intézmények által kiadott szakvélemény nem kötelező érvényű, de elősegíti a felek megegyezését.

A garanciális reklamáció bejelentése írásban, a vásárlás helyén, illetve az ügyfélszolgálaton lehetséges. A garanciális időn
belüli meghibásodás bejelentésének feltétele a szabályosan kitöltött JÓTÁLLÁSI JEGY, és a vásárlást igazoló SZÁMLA vagy
BLOKK együttes megléte.

A jótállási jegy megléte bizonyítja, hogy a termék a vásárlás időpontjában hibátlan állapotban átadásra került és a használat
feltételéről a vevő tájékoztatva lett

 A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a forgalmazót terhelő kötelezettségeket a 151/2003 (lX.22)sz Kormányrendelet, valamint a Ptk. 306307. § az
1978. évi 2. törvényerejű rendelet a jótállási igények intézését pedig a 49/2003. (VII.30.) GKM Rendelete tartalmazza.